Danh sách tiểu hành tinh/100101–100200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100101 1993 FZ28 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
100102 1993 FU30 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
100103 1993 FC33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
100104 1993 FQ33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
100105 1993 FK35 19/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
100106 1993 FW35 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
100107 1993 FH39 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
100108 1993 FF45 19/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
100109 1993 FN46 19/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
100110 1993 FV47 19/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
100111 1993 FA51 19/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
100112 1993 FM57 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
100113 1993 FW73 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
100114 1993 FQ82 19/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
100115 1993 HA3 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100116 1993 KG1 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100117 1993 KM1 25/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100118 1993 LG1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
100119 1993 OB 16/07/1993 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
100120 1993 OW4 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
100121 1993 OP7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
100122 Alpes Maritimes 1993 PE7 15/08/1993 Caussols CERGA 6,1 km MPC · JPL
100123 1993 QU5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100124 1993 QD7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100125 1993 QG7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100126 1993 QK7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100127 1993 QA8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100128 1993 QK8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
100129 1993 RQ1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
100130 1993 RD3 12/09/1993 Palomar E. F. Helin 4,0 km MPC · JPL
100131 1993 RU5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
100132 1993 RR8 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
100133 Demosthenes 1993 RG14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
100134 1993 RT14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
100135 1993 RR16 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100136 1993 SM4 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
100137 1993 SD7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
100138 1993 SN14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100139 1993 TS 11/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
100140 1993 TP2 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100141 1993 TH5 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100142 1993 TK6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100143 1993 TD11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100144 1993 TM14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100145 1993 TW14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100146 1993 TQ15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
100147 1993 TV15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100148 1993 TT16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
100149 1993 TM17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100150 1993 TN17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100151 1993 TT17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100152 1993 TN19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
100153 1993 TF20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100154 1993 TS23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
100155 1993 TG25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100156 1993 TD26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100157 1993 TU26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100158 1993 TF27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100159 1993 TP27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
100160 1993 TS27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100161 1993 TV28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
100162 1993 TS30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
100163 1993 TN32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100164 1993 TV38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100165 1993 TN41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
100166 1993 UU1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100167 1993 UN2 21/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100168 1993 UN4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100169 1993 UW4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100170 1993 UE8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100171 1993 UJ8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100172 1993 WL 17/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100173 1993 XZ 11/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
100174 1994 AJ2 12/01/1994 Stroncone A. Vagnozzi 3,8 km MPC · JPL
100175 1994 AX4 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
100176 1994 AD5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100177 1994 AH5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100178 1994 AW5 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100179 1994 AQ6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100180 1994 AR9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100181 1994 AN10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100182 1994 AX10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100183 1994 AA11 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100184 1994 AE12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100185 1994 AC13 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100186 1994 BL2 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100187 1994 BT4 29/01/1994 Stroncone A. Vagnozzi 1,1 km MPC · JPL
100188 1994 CM1 09/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
100189 1994 CK3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100190 1994 CE4 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
100191 1994 CX5 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100192 1994 CZ5 12/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100193 1994 CC7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100194 1994 CK11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
100195 1994 CR12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100196 1994 CL16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
100197 1994 CQ17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100198 1994 EA1 09/03/1994 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
100199 1994 EF4 04/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100200 1994 EL4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL