Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/100601–100700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100601 1997 RF4 04/09/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
100602 1997 RD9 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
100603 1997 RN9 15/09/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,2 km MPC · JPL
100604 Lundy 1997 RY9 11/09/1997 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
100605 1997 SR1 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
100606 1997 SU2 25/09/1997 Ondřejov P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
100607 1997 SB4 26/09/1997 Ondřejov P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
100608 1997 SQ6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100609 1997 ST6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100610 1997 ST18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100611 1997 SR19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100612 1997 SL25 29/09/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
100613 1997 SM31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100614 1997 SX34 28/09/1997 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
100615 1997 TX1 03/10/1997 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
100616 1997 TN2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
100617 1997 TQ2 03/10/1997 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
100618 1997 TJ11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100619 1997 TK14 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
100620 1997 TM20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
100621 1997 TX23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
100622 1997 TK26 13/10/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
100623 1997 TP27 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
100624 1997 TR28 06/10/1997 La Silla UDTS 17 km MPC · JPL
100625 1997 UZ 22/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
100626 1997 UE2 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
100627 1997 UD3 19/10/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
100628 1997 UX3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
100629 1997 UL5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100630 1997 UQ7 22/10/1997 Ondřejov P. Pravec 1,3 km MPC · JPL
100631 1997 UH8 29/10/1997 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
100632 1997 UZ12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100633 1997 UX13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
100634 1997 UE24 30/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 1,0 km MPC · JPL
100635 1997 UQ24 30/10/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
100636 1997 UY26 26/10/1997 La Silla UDTS 2,3 km MPC · JPL
100637 1997 VF2 01/11/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
100638 1997 VS2 01/11/1997 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
100639 1997 VV3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
100640 1997 VY3 07/11/1997 Zeno T. Stafford 6,0 km MPC · JPL
100641 1997 VO4 03/11/1997 Sormano V. Giuliani, F. Manca 3,8 km MPC · JPL
100642 1997 VV4 04/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
100643 1997 VZ5 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
100644 1997 VV6 01/11/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,7 km MPC · JPL
100645 1997 VP8 03/11/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
100646 1997 WR 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
100647 1997 WS2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
100648 1997 WZ2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
100649 1997 WF4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100650 1997 WN4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
100651 1997 WU10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100652 1997 WN11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100653 1997 WD12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100654 1997 WM12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100655 1997 WJ14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100656 1997 WD17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100657 1997 WT18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100658 1997 WH20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
100659 1997 WM20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100660 1997 WL21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
100661 1997 WZ26 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100662 1997 WM28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100663 1997 WN30 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
100664 1997 WZ35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
100665 1997 WT36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100666 1997 WO37 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100667 1997 WH40 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100668 1997 WH44 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100669 1997 WK50 28/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
100670 1997 WV50 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
100671 1997 WN57 26/11/1997 La Silla UDTS 3,0 km MPC · JPL
100672 1997 WF58 30/11/1997 La Silla UDTS 1,7 km MPC · JPL
100673 1997 XY 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
100674 1997 XX1 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
100675 Chuyanakahara 1997 XP2 04/12/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 4,2 km MPC · JPL
100676 1997 XO5 06/12/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
100677 1997 XO6 05/12/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
100678 1997 XV9 04/12/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
100679 1997 XV10 15/12/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
100680 1997 XW10 15/12/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
100681 1997 YD1 19/12/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
100682 1997 YE1 19/12/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
100683 1997 YW1 20/12/1997 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
100684 1997 YX1 21/12/1997 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
100685 1997 YH2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
100686 1997 YA3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
100687 1997 YF4 23/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
100688 1997 YU5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
100689 1997 YW6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 4,4 km MPC · JPL
100690 1997 YY6 25/12/1997 Stakenbridge B. G. W. Manning 1,2 km MPC · JPL
100691 1997 YF7 25/12/1997 Saji Saji Obs. 1,3 km MPC · JPL
100692 1997 YJ7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
100693 1997 YP9 26/12/1997 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
100694 1997 YH11 21/12/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
100695 1997 YK11 28/12/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,5 km MPC · JPL
100696 1997 YJ14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
100697 1997 YB15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100698 1997 YK15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100699 1997 YR17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100700 1997 YX17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL