Danh sách tiểu hành tinh/99001–99100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99001 2001 DY49 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
99002 2001 DN50 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99003 2001 DZ50 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
99004 2001 DK51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99005 2001 DH52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99006 2001 DR52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99007 2001 DS52 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99008 2001 DU52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99009 2001 DD54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
99010 2001 DF54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,2 km MPC · JPL
99011 2001 DO59 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99012 2001 DU59 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99013 2001 DX64 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99014 2001 DG65 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99015 2001 DM65 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99016 2001 DP65 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99017 2001 DY66 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99018 2001 DY68 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99019 2001 DK73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99020 2001 DU75 20/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
99021 2001 DX78 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99022 2001 DR88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
99023 2001 DV88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
99024 2001 DO90 22/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99025 2001 DG92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
99026 2001 DX92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
99027 2001 DB95 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99028 2001 DC98 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
99029 2001 DP98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99030 2001 DU98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99031 2001 DW98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99032 2001 DJ100 17/02/2001 La Palma La Palma Obs. 4,8 km MPC · JPL
99033 2001 DQ101 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99034 2001 DD109 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
99035 2001 EX 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99036 2001 EV2 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99037 2001 EW2 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99038 2001 EJ3 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
99039 2001 EB4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
99040 2001 EF5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99041 2001 EQ5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
99042 2001 EW5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
99043 2001 EX7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99044 2001 EA8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99045 2001 EQ8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99046 2001 ET10 02/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
99047 2001 EG13 14/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99048 2001 EP13 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
99049 2001 EX13 14/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99050 2001 EG14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
99051 2001 EE15 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99052 2001 ET15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
99053 2001 EU15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
99054 2001 EV15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
99055 2001 ES16 15/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
99056 2001 EE20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
99057 2001 EL21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
99058 2001 ET23 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
99059 2001 EM24 04/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
99060 2001 ET25 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
99061 2001 EB26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99062 2001 FQ 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99063 2001 FZ1 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99064 2001 FT2 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99065 2001 FA3 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99066 2001 FB5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99067 2001 FN5 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99068 2001 FZ7 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99069 2001 FB8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99070 Strittmatter 2001 FA10 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 8,8 km MPC · JPL
99071 2001 FK11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
99072 2001 FO12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
99073 2001 FX12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
99074 2001 FU14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
99075 2001 FZ14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
99076 2001 FT15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
99077 2001 FV15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
99078 2001 FF16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99079 2001 FH16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
99080 2001 FV16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
99081 2001 FR21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
99082 2001 FA23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
99083 2001 FC25 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99084 2001 FL26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99085 2001 FO26 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99086 2001 FQ29 18/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
99087 2001 FV29 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
99088 2001 FK33 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99089 2001 FR33 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
99090 2001 FG34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99091 2001 FC37 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99092 2001 FR37 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
99093 2001 FU37 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99094 2001 FE38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99095 2001 FF39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99096 2001 FU42 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99097 2001 FJ44 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99098 2001 FK45 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99099 2001 FH46 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99100 2001 FM49 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL