Chủ đề:Cơ Đốc giáo

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo Abraham

Cơ Đốc giáo

Các sách trong chủ đề này bàn về Cơ Đốc giáo: một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Người theo Cơ Đốc giáo (Kitô hữu) tin rằng Giêsu là con của Thiên Chúa và là Đấng Messiah của người Do Thái như đã được tiên báo trong Kinh thánh Cựu Ước. Là độc thần giáo (monotheistic), hầu hết Kitô hữu (Cơ Đốc nhân) tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất hiện hữu trong 3 thân vị (tiếng Hi Lạp: hypostasis) gọi là Ba Ngôi.

Đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 2,1 tỉ tín hữu (chiếm khoảng 34% dân số thế giới).