Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Xe

Tủ sách mở Wikibooks


Xe là quân tấn công mạnh nhất và có giá trị thứ nhì (sau tướng) trên bàn cờ. Quân xe hoạt động rộng khắp. "Ăn" được xe của đối thủ sẽ giành lợi thế lớn, và ngược lại, nếu bị mất xe người chơi sẽ gặp nhiều khó khăn.

Xe di chuyển ngang, dọc, bao nhiêu ô tùy ý.