Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Sĩ

Tủ sách mở Wikibooks


Sĩ là một trong hai loại quân phòng thủ (loại còn lại là tượng), có nhiệm vụ chống đỡ ở trong thành.

Quân sĩ di chuyển theo chiều chéo, mỗi lần một ô. Cũng giống như tướng, sĩ chỉ hoạt động trong thành.