Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Tướng

Tủ sách mở Wikibooks


Tướng là quân tối quan trọng trên bàn cờ. Mỗi bên cố gắng hết sức để giữ con tướng của mình và tấn công con tướng của bên kia.

Quân tướng chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang, dọc mỗi lần 1 ô, trong một vùng gọi là 'thành'