Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Tốt

Tủ sách mở Wikibooks


Tốt cũng là quân tấn công, tuy nhiên nó thường bị "hi sinh" nhiều nhất, một phần do trong những nước đầu, người chơi phải dùng tốt làm lá chắn để cho xe, pháo, mã tiến lên.

Tốt qua sông sẽ gây khó chịu cho đối phương. Tốt đặc biệt hữu dụng khi vào cờ tàn.

Quân tốt chỉ có thể di chuyển mỗi lần một ô. Trước khi qua sông, nó chỉ được tiến lên. Khi đã qua sông rồi, tốt có thể di chuyển theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Tốt chỉ được tiến, không được lùi.