Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Bàn cờ tướng

Tủ sách mở Wikibooks


Tuong do.png Sy do.png Red elephant.png Xe do.png Phao do.png Ma do.png Tot do.png
Tướng Tượng Xe Pháo Tốt
Tuong xanh.png Sy xanh.png Green Elephant.png Xe xanh.png Phao xanh.png Ma xanh.png Tot xanh.png
Tướng Tượng Xe Pháo Tốt

Sông[sửa]

Là biên giới giữa 2 bên. Một số loại quân có thể qua sông, số khác thì không. Điều này sẽ được nói rõ hơn ở các chương sau.

Các số đánh đấu[sửa]

Để có thể ghi chép lại các nước cờ, người ta đánh dấu bàn cờ mỗi bên trái sang phải từ 9 đến 1 như hình.

Dưới đây là một số ví dụ. Cách di chuyển từng quân sẽ được đề cập rõ hơn ở các phần sau.