Bản mẫu:Pp-protected/doc

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này sẽ không hiển thị trên các trang không được khóa. Chỉ có Bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Sử dụng[sửa]

  • Dùng {{pp-protected/doc}} cho bản mẫu thường
  • Dùng {{pp-protected/doc|reason=text}} cho lý do cụ thể
  • Dùng {{pp-protected/doc|expiry=tháng 11 11, 2021}} cho một ngày hết hạn cụ thể
  • Dùng {{pp-protected/doc|small=yes}} chỉ cho một biểu tượng ở trên cùng
  • Dùng {{pp-protected/doc|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} trong một khoảng thời gian hết hạn cụ thể

Lưu ý rằng (UTC) sẽ được thêm tự động.

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu khóa
{{pp-meta}} Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh châp: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Phá hoại: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
Bản mẫu và hình ảnh nguy cơ cao: {{pp-template}} N/A
Thảo luận của người dùng bị chặn: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Chung (khác): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Thông tin trang thảo luận: {{Permprot}} {{Temprot}} N/A
Khóa tạo: {{deleted page}} N/A