Bản mẫu:Pp-semi-usertalk

Tủ sách mở Wikibooks


Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

  • Dùng {{pp-semi-usertalk}} đối với bản mẫu thường
  • Dùng {{pp-semi-usertalk|user=tên thành viên}} dùng cho thành viên cụ thể
  • Dùng {{pp-semi-usertalk|expiry=1 Jan 2010}} để có ngày hết hạn cụ thể (ghi chú: hãy ghi đúng theo định dạng trên)
  • Dùng {{pp-semi-usertalk|small=yes}} để chỉ xuất hiện biểu tượng ở trên cùng
  • Dùng {{pp-semi-usertalk|expiry={{subst:#time:j F, Y|+7 days}}}} để ghi khoảng thời gian hết hạn cụ thể

Chú ý (UTC) sẽ được thêm tự động.

Bản mẫu này không dùng một cách vô tội vạ. Chỉ dùng nó tại những trang BỊ NỬA KHÓA. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu khóa
{{pp-meta}} Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh châp: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Phá hoại: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
Bản mẫu và hình ảnh nguy cơ cao: {{pp-template}} N/A
Thảo luận của người dùng bị chặn: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Chung (khác): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Thông tin trang thảo luận: {{Permprot}} {{Temprot}} N/A
Khóa tạo: {{deleted page}} N/A