Bước tới nội dung

Bản mẫu:Pp-protected

Tủ sách mở Wikibooks
Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sẽ không hiển thị trên các trang không được khóa. Chỉ có Bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Sử dụng

  • Dùng {{pp-protected}} cho bản mẫu thường
  • Dùng {{pp-protected|reason=text}} cho lý do cụ thể
  • Dùng {{pp-protected|expiry=tháng 7 13, 2024}} cho một ngày hết hạn cụ thể
  • Dùng {{pp-protected|small=yes}} chỉ cho một biểu tượng ở trên cùng
  • Dùng {{pp-protected|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} trong một khoảng thời gian hết hạn cụ thể

Lưu ý rằng (UTC) sẽ được thêm tự động.

Xem thêm

Bản mẫu khóa
{{pp-meta}} Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh châp: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Phá hoại: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
Bản mẫu và hình ảnh nguy cơ cao: {{pp-template}} N/A
Thảo luận của người dùng bị chặn: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Chung (khác): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Thông tin trang thảo luận: {{Permprot}} {{Temprot}} N/A
Khóa tạo: {{deleted page}} N/A