Bước tới nội dung

Bản mẫu:Pp-vandalism

Tủ sách mở Wikibooks


Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Xem thêm[sửa]

Bản mẫu khóa
{{pp-meta}} Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh châp: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Phá hoại: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
Bản mẫu và hình ảnh nguy cơ cao: {{pp-template}} N/A
Thảo luận của người dùng bị chặn: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Chung (khác): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Thông tin trang thảo luận: {{Permprot}} {{Temprot}} N/A
Khóa tạo: {{deleted page}} N/A