Bước tới nội dung

Địa lý đại cương về thế giới

Tủ sách mở Wikibooks

ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI

Cuốn sách đưa bạn đọc ra với thế giới rộng lớn


0  • 1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6


Lời giới thiệu

[sửa]

Địa lý đại cương về thế giới là một cuốn sách khổng lồ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chung về thế giới, về các châu lục, đại dương hay các quốc gia, thành phố lớn trên thế giới. Bạn đọc thông qua cuốn sách này có thể mở rộng cho vốn kiến thức địa lý của mình ngày càng phong phú hơn. Cuốn sách gồm những nội dung với tiêu chí chọn lọc nhất và chính xác nhất, ngắn gọn, súc tích, không quá dài dòng và không đi sâu phân tích chi tiết cho bạn đọc.

Hướng dẫn đọc sách

[sửa]

Cuốn sách được phân chia ra thành các Phần - Chương - Bài - Mục:

  • Sách này gồm có 7 phần, bao gồm 6 phần viết về các châu lục và 1 phần viết về các đại dương.
  • Mỗi phần lại được chia ra làm nhiều chương, tương ứng với các khu vực của châu lục, đại dương đó.
  • Mỗi chương lại được chia ra làm nhiều bài, tương ứng với các quốc gia tiêu biểu trong khu vực đó.
  • Mỗi bài lại được chia ra làm nhiều mục, tương ứng với các nội dung được nói đến với quốc gia đó.

Ở mỗi trang đều có một mục điều hướng ở đáy trang gồm 3 phần:

  • Trang mẹ: là một trang có chứa trang này.
  • Trang con: là các trang được trang này chứa.
  • Trang khác: là trang khác cùng trang mẹ.

Ngoài ra, nếu một trang có quá dài có thể chia thành nhiều Trang có đánh số, số trang được để phần đầu và cuối trang để bạn đọc tiện trong việc đổi trang.
Các bài đọc về thế giới, các châu lục, các quốc gia đều đi từ địa lý tự nhiên đến địa lý nhân văn, được trình bày hết sức ngắn gọn, khoa học. Cuối mỗi bài đó nói về các một thành phố hoặc địa danh nổi tiếng của khu vực đó. Ví dụ như bài về châu Á thì sẽ tập hợp các thành phố lớn nổi tiếng Dubai hay Tokyo, trong khi bài về Trung Quốc thì sẽ tập hợp các thành phố Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Tác giả cuốn sách

[sửa]

Đội ngũ biên tập:

Và có sự tham khảo đến từ:

  • Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Các nguồn được trích dẫn bởi Wikipedia

Nếu bạn đọc thấy sách còn vấn đề hay đánh giá về sách, xin vui lòng:

Điều hướng

[sửa]
0  • 1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6

Chú thích

[sửa]