Địa lý đại cương về thế giới/Châu Âu

Tủ sách mở Wikibooks

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHÂU ÂU

Châu lục của những cường quốc


0  • 1  • 2  • 3  • 4


Mở đầu[sửa]

Giới thiệu[sửa]

Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á - Âu, ngăn cách với châu Á bởi dãy núi Ural. Châu lục này nằm ở đới ôn hòa, thiên nhiên được con người khai thác từ lâu đời và ngày cảng được sử dụng có hiệu quả. Các nước châu Âu phần lớn là các nước có trình độ phát triển về kinh tế, xã hội ở mức rất cao. Hiện nay tại châu Âu có một liên minh lớn mạnh liên kết các nước châu Âu lại với nhau, đó là Liên minh châu Âu.

Điều hướng[sửa]

0  • 1  • 2  • 3  • 4

Chú thích[sửa]