Bước tới nội dung

Địa lý đại cương về thế giới/Châu Á

Tủ sách mở Wikibooks

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHÂU Á

Một châu lục có diện tích, dân số khổng lồ với nhiều nền văn hóa lớn


0  • 1  • 2  • 3

Mở đầu[sửa]

Giới thiệu[sửa]

Châu Á là châu lục rộng lớn nhất, dân số đông nhất, có điều kiện tự nhiên và xã hội phức tạp đa dạng. Sự phức tạp, đa dạng trước hết được thể hiện qua cấu tạo địa hình, sự phân bố khoáng sản và sự đa dạng các nền văn hóa. Dựa theo lịch sử mà châu Á được phân hóa thành nhiều vùng gồm Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây Á, Trung Á và Bắc Á.

Điều hướng[sửa]

0  • 1  • 2  • 3

Chú thích[sửa]