Trang liên kết đến trang định hướng

Các trang bên dưới chứa ít nhất một liên kết đến một trang định hướng. Chúng có thể cần liên kết đến một trang dứt khoát hơn.
Các trang định hướng có từ khóa __DISAMBIG__ (hoặc một từ khóa tương tự).

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 16:19, ngày 22 tháng 9 năm 2023. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 49 kết quả từ #1 đến #49.

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Sơ cứu/nối/Sơ-cứu là gì? (sửa đổi)Ai Cập
 2. Sơ cứu/Sơ cứu là gì? (sửa đổi)Ai Cập
 3. Tìm hiểu Ấn Độ/Ngôn ngữ (sửa đổi)Trung Quốc
 4. Tìm hiểu Hy Lạp/Lịch sử (sửa đổi)Ai Cập
 5. Lẩu (sửa đổi)Trung Quốc
 6. Sách Y Học/Đông y/Triết lý (sửa đổi)Trung Quốc
 7. Văn minh Trung quốc (sửa đổi)Trung Quốc
 8. Thiên văn học đại cương/Lịch sử (sửa đổi)Ai Cập
 9. Thiên văn học đại cương/Lịch sử (sửa đổi)Trung Quốc
 10. Thiên văn học đại cương/Mùa (sửa đổi)Ai Cập
 11. Thiên văn học đại cương/Mùa (sửa đổi)Trung Quốc
 12. Thiên văn học đại cương/Thiên văn học theo quốc gia/Thiên Văn học Ai Cập (sửa đổi)Ai Cập
 13. 12 con giáp đông phương/Mùi (sửa đổi)Trung Quốc
 14. 12 con giáp đông phương/Dậu (sửa đổi)Trung Quốc
 15. 12 con giáp đông phương/Hợi (sửa đổi)Trung Quốc
 16. Lịch sử văn minh nhân loại/Tam hoàng Ngũ đế/Hoàng Đế (sửa đổi)Trung Quốc
 17. Sách Đạo giáo/Đạo giáo (sửa đổi)Trung Quốc
 18. Sách Đạo giáo/Đạo giáo/Hình thành Đạo giáo (sửa đổi)Trung Quốc
 19. Sách Đạo giáo/Đạo giáo/Đạo giáo (sửa đổi)Trung Quốc
 20. Sách Đạo giáo/Khí công (sửa đổi)Trung Quốc
 21. Sách Lão giáo/Khí công (sửa đổi)Trung Quốc
 22. Sách Đạo giáo/Hình thành và phát triển Đạo giáo (sửa đổi)Trung Quốc
 23. Sách Tam hoàng Ngũ đế/Hoàng Đế (sửa đổi)Trung Quốc
 24. Sách Tam đại (sửa đổi)Trung Quốc
 25. Sách Tam đại/Nhà Thương (sửa đổi)Trung Quốc
 26. Sách tôn giáo/Danh sách các tôn giáo trên thế giới (sửa đổi)Ai Cập
 27. Sách tôn giáo/Danh sách các tôn giáo trên thế giới (sửa đổi)Trung Quốc
 28. Sách tôn giáo/Do thái giáo/Kinh Thánh Hebrew (sửa đổi)Ai Cập
 29. Sách tam giáo/Đạo giáo (sửa đổi)Trung Quốc
 30. Lịch sử văn minh nhân loại/Bách gia chư tử/Mạnh tử (sửa đổi)Trung Quốc
 31. Sách tôn giáo/Kitô giáo/Lịch sử Hình thành và phát triển Kitô giáo (sửa đổi)Ai Cập
 32. Sách Đạo giáo/Đạo giáo/Lịch sử hình thành và hát triển Đạo giáo (sửa đổi)Trung Quốc
 33. Các loài thực vật được mô tả/Năm 2003/Curcuma rubrobracteata (sửa đổi)Trung Quốc
 34. Sách danh nhân/Quỷ cốc tử/Tôn Tẫn (sửa đổi)Trung Quốc
 35. Các loài thực vật được mô tả/Năm 2005/Archaeamphora longicervia (sửa đổi)Trung Quốc
 36. Các loài thực vật được mô tả/Năm 2005/Passiflora xishuangbannaensis (sửa đổi)Trung Quốc
 37. Các loài thực vật được mô tả/Năm 2005/Rẻ quạt (sửa đổi)Trung Quốc
 38. Các loài thực vật được mô tả/Năm 2007/Amana erythronioides (sửa đổi)Trung Quốc
 39. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1999/Cyclosorus yunnanensis (sửa đổi)Trung Quốc
 40. Các loài thực vật được mô tả/Năm 2008/Curcuma nankunshanensis (sửa đổi)Trung Quốc
 41. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1896/Calanthe henryi (sửa đổi)Trung Quốc
 42. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1896/Gentianella kusnezowii (sửa đổi)Trung Quốc
 43. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1896/Hemipilia henryi (sửa đổi)Trung Quốc
 44. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1896/Hông hoa hường (sửa đổi)Trung Quốc
 45. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1896/Pommereschea spectabilis (sửa đổi)Trung Quốc
 46. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1997/Amomum subcapitatum (sửa đổi)Trung Quốc
 47. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1998/Zingiber simaoense (sửa đổi)Trung Quốc
 48. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1996/Zingiber bisectum (sửa đổi)Trung Quốc
 49. Các loài thực vật được mô tả/Năm 1996/Zingiber gulinense (sửa đổi)Trung Quốc

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).