Sách Đạo giáo

Tủ sách mở Wikibooks


Đạo giáo là một tôn giáo Trung quốc xuất hiện trong thế kỉ thứ hai sau CN, khi Trương Đạo Lăng) khởi xướng phong trào Thiên sư đạo tại tỉnh Tứ Xuyên năm 142. Có lẽ Trương Đạo Lăng đã bắt chước theo Phật giáo Ấn độ và thâu thập các thành phần của Hỏa giáo Ba tư (zh. en. Zoroastrianism).

Đạo giáo thâu nhập nhiều tư tưởng đã phổ biến từ thời Nhà Chu (1040-256 trước CN). Những tư tưởng này luận về vũ trụ và năng lượng bao gồm các thuyết âm dương , ngũ hành, tứ tượng, bát quái, chân khí) . Ngoài chúng ra, những truyền thống tu luyện thân tâm như điều hoà hơi thở như Thái cực quyền, Khí công, Thiền định, thiết tưởng linh ảnh, thuật luyện kim và những huyền thuật cũng được hấp thụ với mục đích đạt trường sinh bất tử.