Chủ đề:Y học

Tủ sách mở Wikibooks
(đổi hướng từ Y học)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Khoa học sức khỏe

Y học
Các sách trong chủ đề này bàn đến y học: khoa học và nghệ thuật chữa bệnh, bao gồm nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe nhằm duy trì, hồi phục cơ thể từ việc phòng ngừa và chữa bệnh. Y học hiện đại ứng dụng các ngành khoa học sức khỏe, y sinh học, công nghệ y học để chẩn đoán và chữa trị bệnh tật bằng thuốc men, phẫu thuật hoặc bằng phương pháp trị liệu khác.