Bước tới nội dung

Chủ đề:Thần kinh học

Tủ sách mở Wikibooks

< Y học

Thần kinh học
Các sách trong chủ đề này bàn về thần kinh học: một chuyên ngành y học chuyên nghiên cứu về sự rối loạn của hệ thần kinh. Đặc biệt, thần kinh học chú trọng vào việc chẩn đoán và điều trị các loại bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự chủ.