Bước tới nội dung

Chủ đề:Nhi khoa

Tủ sách mở Wikibooks

< Y học

Nhi khoa
Các sách trong chủ đề này bàn đến nhi khoa: một ngành của y học chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ lúc mới sinh cho đến 14-21 tuổi, tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Bác sĩ thực hành trong lĩnh vực này được gọi là bác sĩ nhi khoa.