Bước tới nội dung

Các nhà bác học và các vua chúa vĩ đại/Hy Lạp cổ đại/Y học

Tủ sách mở Wikibooks

Thời xưa, người Hy Lạp cổ đã có Tôn giáo riêng của họ. Nhưng bên cạnh những người tin về các vị thần, vẫn có những vị thầy thuốc. Nhưng nổi bật nhất là:

  • Hippocrates ( 460-370 TCN ): Ông là người đưa ra:
    • Học thuyết về dịch cơ thể
    • Lời thề Hippocrates