Bước tới nội dung

Chủ đề:Sức khỏe sinh sản

Tủ sách mở Wikibooks

< Y học

Sức khỏe sinh sản
Các sách trong chủ đề này bàn về sức khỏe sinh sản: lĩnh vực y học về các quá trình, chức năng sinh sản và hệ sinh sản qua các giai đoạn của đời người. Sức khỏe sinh sản đảm bảo mọi người 1) có được một đời sống tình dục an toàn, thỏa mãn và có trách nhiệm, 2) có khả năng sinh sản và tự do chọn lựa có hoặc không, khi nào, ở mức độ nào trong việc thực hiện quan hệ tình dục.