Wikibooks:Biểu quyết phong danh hiệu chọn lọc/Nấu ăn:Trứng ốp la

Tủ sách mở Wikibooks
Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình
3/3 phiếu thuận. Sách nấu ăn:Trứng ốp la trở thành sách chọn lọc.--Doãn Hiệu (thảo luận) 23:00, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Nấu ăn:Trứng ốp la[sửa]

Tôi đề cử món trên vào danh sách các món chọn lọc. thảo luận blog 15:48, ngày 4 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Đồng ý Đạt tiêu chuẩn!Trongphu (thảo luận) 20:58, ngày 5 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Đồng ý-Tôi là người đề cử. thảo luận blog 00:14, ngày 6 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Đồng ý Tranminh360 (thảo luận) 23:33, ngày 6 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Tôi đã tham gia vào đề cử này nên không đóng nó đươc. Xin nhờ anh Doãn Hiệu hoặc Xuân Minh làm giúp. AmieKim 09:48, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)[trả lời]