Bước tới nội dung

Thảo luận Thành viên:Tranminh360

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks
Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi AmieKim trong đề tài Quy định

s:Thảo luận Thành viên:Tranminh360

cảm ơn!

[sửa]

Cảm ơn các bạn đã tín nhiệm tôi--Doãn Hiệu (thảo luận) 03:49, ngày 27 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời

Cảm ơn vì lời chỉ dẫn của bạn!--Doãn Hiệu (thảo luận) 06:27, ngày 21 tháng 2 năm 2012 (UTC)Trả lời

Thạch Thanh Hư

[sửa]

Nếu dịch giả chưa chết quá 50 năm vậy thì tác phẩm đang được đưa vào wikiboos này đang ở dạng vi phạm bản quyền chăng? Cái này tôi cũng chưa thạo lắm, nhờ bạn giúp, xin cảm ơn.--Doãn Hiệu (thảo luận) 11:06, ngày 11 tháng 1 năm 2012 (UTC)Trả lời

Re: Nhờ mở không gian tên Subject

[sửa]

Tôi đã mở Lỗi 35.624 và xin họ cũng đặt "Subject" thành alias của "Chủ đề" (nếu có thể). – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:18, ngày 31 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời

Trang sách do IP tự xưng là Quách Trung Thành

[sửa]

Không chỉ viết hoa lung tung, đánh dấu thanh lẫn lộn giữa hỏi và ngã. Người này còn tạo nhiều trang, có cùng một nội dung sơ sài và sai kiến thức cơ bản (ví dụ gọi phương trình đường tròn là hàm số đường tròn), sao ra thành nhiều trang sách khác nhau dưới nhiều tên gọi. Ví dụ cùng là trang về điện trở (nội dung y trang nhau) người này đã từng tạo ra một loạt rất nhiều tên gọi: Sổ Tay Vật Lý/Điện Trở, Sổ Tay Điện Tử/Linh Kiện Điện Tử/Điện Trở, Sổ Tay Điện Tử/Điện Trở, Luận Án Điện Tử/Điện Trở, Điện Trở, ...--Doãn Hiệu (thảo luận) 14:33, ngày 7 tháng 4 năm 2012 (UTC)Trả lời

Ý kiến: Nếu đây mà là phá hoại thì quả thực bạn Quách Trung Thành rảnh thiệt. Có biết bao cách phá hoại khác không làm mà lại đi tạo những trang giống hệt nhau. Thú vị thật :)

Tôi nghĩ, ngoài lý do phá hoại (nếu có), còn có thể có lý do khác, như tác giả không rành tiếng Việt (do đó không rõ các thuật ngữ khoa học bằng tiếng Việt), hoặc có kế hoạch gi đó khác. thảo luận blog 15:19, ngày 7 tháng 4 năm 2012 (UTC) Trả lời

Vấn đề ở chỗ là nhiều trang thành trang rác. Hiện tôi đang phải hợp nhất về mặt tên gọi của chúng, còn về nội dung, cần phải nhiều người giúp sức để trộn chúng lại, tạo thành những trang sách có nội dung tàm tạm. Những trang như vậy, nội dung cần trộn, tôi để lại ở phần trang thảo luận của trang sách chính đó, để đỡ mất lịch sử đóng góp của nhưng người dùng.--Doãn Hiệu (thảo luận) 15:32, ngày 7 tháng 4 năm 2012 (UTC)Trả lời

Bầu BQV cho AmieKim

[sửa]

Bạn hãy vào đây để bầu chọn cho AmieKim.--Doãn Hiệu (thảo luận) 05:30, ngày 14 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời

Thảo luận Wikibooks:Thảo luận

[sửa]

Cảm ơn bạn đã tín nhiệm :)

Hiện mình đang đề cử 2 sách nổi bật và dự tính chuyển các thảo luận sang Wikibooks:Bàn thảo luận. Mời bạn cho biết ý kiến. :) thảo luận blog 03:20, ngày 29 tháng 5 năm 2012 (UTC) Trả lời

Đệ trình lên Wikimedia

[sửa]

Đã xong :) thảo luận blog 15:12, ngày 30 tháng 5 năm 2012 (UTC) Trả lời

Quy định

[sửa]

Ừ. Tôi sẽ đổi chính sách thành quy định. Cảm on bạn đã cho biết. thảo luận blog 01:21, ngày 7 tháng 6 năm 2012 (UTC) Trả lời