Thảo luận Thành viên:Trongphu

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Cảm ơn Trọng Phú đã tín nhiệm.Doãn Hiệu (thảo luận) 03:51, ngày 27 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cảm ơn bạn đã tín nhiệm :)

Hiện tôi đang đề cử 2 sách nổi bật và dự tính chuyển các thảo luận sang Wikibooks:Bàn thảo luận. Mời bạn cho biết ý kiến. :) thảo luận blog 03:20, ngày 29 tháng 5 năm 2012 (UTC) Trả lời[trả lời]