Thảo luận Thành viên:Trongphu

    Tủ sách mở Wikibooks

    Cảm ơn Trọng Phú đã tín nhiệm.Doãn Hiệu (thảo luận) 03:51, ngày 27 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Thảo luận Wikibooks:Thảo luận[sửa]

    Cảm ơn bạn đã tín nhiệm :)

    Hiện tôi đang đề cử 2 sách nổi bật và dự tính chuyển các thảo luận sang Wikibooks:Bàn thảo luận. Mời bạn cho biết ý kiến. :) Paul Signac Le Pin Saint Tropez.jpg thảo luận blog 03:20, ngày 29 tháng 5 năm 2012 (UTC) Trả lời[trả lời]