Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Bảo quản viên/Thành công

Tủ sách mở Wikibooks

Năm 2021[sửa]

Năm 2020[sửa]

Năm 2019[sửa]

Năm 2018[sửa]

Năm 2017[sửa]

Năm 2013[sửa]

Năm 2012[sửa]

Năm 2011[sửa]

Năm 2010[sửa]

Năm 2008[sửa]

Năm 2004[sửa]