Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Bảo quản viên/AlbertEinstein05

Tủ sách mở Wikibooks
Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình
done Atcovi (thảo luận) 00:52, ngày 14 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi xin tự đề cử mình. Tôi thấy chất lượng Wikibooks đang đi xuống, BQV thì ít, IP viết bài rất tích cực, điều đó rất đáng trân trọng, nhưng họ không đọc kỹ quy định trước khi viết, làm cho chất lượng bài kém đi. Khi có công cụ BQV, tôi sẽ làm những công việc sau:

Đồng ý
 1. Đồng ý--Doãn Hiệu (thảo luận) 09:09, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Đồng ý Thành viên tích cực, tại hạ xin ủng hộ. jan Win (Thảo luận) 09:09, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Đồng ý --Atcovi (thảo luận) 11:55, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Question: Does this include every single page the IP created? Atcovi (thảo luận) 11:53, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Yes, IP and User, special is new user. --AlbertEinstein05 (thảo luận) 14:25, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Đồng ý P.T.Đ (thảo luận) 14:45, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Đồng ý – Nguyễn Xuân Minh 💬 16:31, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Đồng ý mong chờ ở 2 bạn. Xuân (thảo luận) 08:51, ngày 8 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Đồng ý Hai bạn Huỳnh Nhân-thập và AlbertEinstein05 tuy còn rất trẻ, nhưng đã hiểu một số quy định cùa Wiki và có nhiệt tình đóng góp, Wikibooks lại bị bỏ hoang quá lâu, không có người dọn. Rất đáng trân trọng.--Langtucodoc (thảo luận) 19:43, ngày 13 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Notified the Meta stewards at: https://meta.wikimedia.org/wiki/Steward_requests/Permissions#AlbertEinstein05.40viwikibooks Atcovi (thảo luận) 12:01, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thank you. --AlbertEinstein05 (thảo luận) 14:27, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Phản đối
Ý kiến