Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Bảo quản viên/Huỳnh Nhân-thập/2

Tủ sách mở Wikibooks
Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình
Commons-emblem-issue.svg Cấp quyền BQV 1 năm cho đến ngày 13 tháng 8 năm 2019.

Tôi đã có 6 tháng làm bảo quản viên tạm thời trên wiki này, và giờ tôi muốn được cấp lại cờ bảo quản viên để tiếp tục góp phần vào công việc bảo quản của dự án. Mời mọi người cho ý kiến. -- jan Win 03:52, ngày 26 tháng 9 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý
  1. Design plat Pour fort.svg Đồng ý Thành viên:Huỳnh Nhân-thập nên được tiếp tục quyền Bảo quản viên tại vi.wikibooks, vì có đủ năng lực và thời gian, đồng thời tại đây cần bảo quản viên thường trực.--Doãn Hiệu (thảo luận) 11:42, ngày 26 tháng 9 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
  2. Design plat Pour fort.svg Đồng ý – Nguyễn Xuân Minh 💬 08:05, ngày 26 tháng 6 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]
  3. Design plat Pour fort.svg Đồng ý không biết biểu quyết đã hết hạn chưa? Xuân (thảo luận) 13:01, ngày 4 tháng 7 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Hình như các tiếp viên không có quy định nào về thời gian biểu quyết phong cấp BQV. Nếu đã hết hạn thì có thể biểu quyết lại trong thời gian bị phá hoại này, miễn là Huỳnh Nhân-thập vẫn còn muốn làm BQV tại đây. – Nguyễn Xuân Minh 💬 11:04, ngày 2 tháng 8 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Tôi đồng ý được tiếp tục làm BQV. Nếu biểu quyết này đã hết hạn thì tôi sẽ ứng cử lần nữa. jan Win 03:17, ngày 3 tháng 8 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]
  4. Design plat Pour fort.svg Đồng ý Hoàn toàn đồng ý, nếu không cần biểu quyết lại. Thánh Thiện TALK_MT 11:07, ngày 2 tháng 8 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chưa đồng ý
Ý kiến

Đã yêu cầu tại Meta. – Nguyễn Xuân Minh 💬 22:15, ngày 12 tháng 8 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]