Vật lý đại cương/Điện nhiệt

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Điện | Điện tử | Điện số | Điện từ | Điện nhiệt | Điện quang

Điện nhiệt[sửa]

Quan sát cho thấy mọi vật dẩn điện đều có thay đổi Nhiệt độ và có thất thoát điện dưới dạng năng lượng nhiệt tỏa vào môi trường xung quanh

Năng lượng Nhiệt tỏa vào môi trường xung quanh tỉ lệ với Điện Kháng của vật dẩn điện và bình phương Dòng điện

Dẩn Điện

Bán Dẩn Điện