Vật lý đại cương/Điện nhiệt

Tủ sách mở Wikibooks

Điện nhiệt[sửa]

Quan sát cho thấy mọi vật dẩn điện đều có thay đổi Nhiệt độ và có thất thoát điện dưới dạng năng lượng nhiệt tỏa vào môi trường xung quanh

Năng lượng Nhiệt tỏa vào môi trường xung quanh tỉ lệ với Điện Kháng của vật dẩn điện và bình phương Dòng điện

Dẩn Điện

Bán Dẩn Điện