Điện từ

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Magnet0873.pngManoderecha.svg | Magnetic field of wire loop.svg |Electromagnet1.png | Basic Inductor with B-field.svg

Oerst khám phá ra rằng la bàn đi lệch khi nằm kề cộng dây điện dẩn điện . Khám phá này đặt nền tảng cho điện từ . Ampere khẳng định cộng dây dẩn điện tạo ra từ trường giống như từ trường của nam châm có khả năng hút từ vật nằm kề nam châm . Điện từ một hiện tượng tìm thấy trong tương tác giửa dẩn điện và điện có dòng điện khác không tạo ra từ có từ trường giống như từ trường của Nam châm thường ; một vật có khả năng hút kim loại nằm trong từ trường