Vật lý đại cương

Tủ sách mở Wikibooks

Trang này nên được xóa từ lâu, bởi vì chúng không giá trị và viết bởi Quachthanh. Nhưng trang này lại có nhiều trang con có giá trị viết bởi người khác, và một ai đó đã di chuyển chúng vào đây. Tôi không di chuyển các trang con này ra ngoài, vừa muốn để cho chúng có ngôi nhà chung, vừa thấy nếu chuyển ra ngoài thì lại trở thành sách riêng và chất lượng kém. Các bảo quản viên, điều phối viên, các thành viên tương lai, sau khi đã tìm được một ngôi nhà mới cho các trang con thì có thể xóa trang này. Đức Anh (thảo luận) 01:45, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)