Vật lý đại cương

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vật lý là một ngành của triết học tự nhiên và khoa học tự nhiên nghiên cứu vật chất và chuyển động trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên hệ như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó phân tích tổng quát về tự nhiên, với mục đích hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào

Vật lý cơ bản[sửa]

 1. Cơ học cổ điển
 2. Quán tính
 3. Định luật Niu Tơn
 4. Chuyển động
 5. Âm thanh
 6. Ánh sáng
 7. Điện
 8. Điện từ
 9. Nhiệt

Vật lý lượng tử[sửa]

 1. Phóng xạ
 2. Lượng tử


 1. Vận tốc ánh sáng
 2. Thuyết tương đối