Vật lý đại cương

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sổ tay vật lý | Vật lý đại cương | Lý thuyết vật lý | Hóa học đại cương

Vật lý là một ngành của triết học tự nhiên và khoa học tự nhiên nghiên cứu vật chất và chuyển động trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên hệ như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó phân tích tổng quát về tự nhiên, với mục đích hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào

Vật lý cơ bản[sửa]

 1. Vật
 2. Hạt
 3. Quán tính
 4. Định luật Niu Tơn
 5. Lực
 6. Chuyển động
 1. Nhiệt
 2. Âm thanh
 3. Ánh sáng
 4. Từ

Vật Lý Điện[sửa]

 1. Điện
 2. Điện Nhiệt
 3. Điện Quang
 4. Điện Từ

Vật lý Lượng Tử[sửa]

 1. Phóng xạ điện
 2. Phóng xạ điện từ
 3. Phóng xạ hạt nhân
 4. Phóng xạ phân rả
 5. Quang điện
 6. Thuyết Lượng tử

Vật lý Tương Đối[sửa]

 1. Vận tốc ánh sáng
 2. Thay đổi Khối lượng
 3. Thuyết tương đối