Điện số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điện số là một bộ môn điện dùng kỹ thuật logic của số nhị phân dùng các công cụ cổng số cơ bản mắc nối với nhau trong một mạch điện để tạo ra các bộ phận điện số như Bộ phận chọn lựa đuờng xuất, Bộ phận chọn lựa đuờng xuất dử liệu , Bộ phận mả số dử liệu ...