Vật lý đại cương/Ánh sáng

Tủ sách mở Wikibooks

Nguồn Ánh sáng[sửa]

Ánh Sáng phát sinh từ nhiều nguồn

  1. Ánh Sáng từ các Hành Tinh. Ánh Sáng Mặt Trời , Mặt Trăng, Cầu vòng 6 màu
  2. Ánh Sáng Điện. Ánh Sáng Đèn Điện tròn, dài và LED
  3. Ánh Sáng Đèn . Ánh Sáng Đèn Cầy , Ánh Sáng Đèn Dầu , Ánh Sáng Đèn Măng song
  4. Ánh Sáng Lửa.
  5. Ánh Sáng từ Đá. Ánh Sáng từ Đá Lân Tinh
  6. Ánh Sáng từ Động Vật. Ánh Sáng từ Đom Đóm

Tính chất Ánh sáng[sửa]

  • Mọi Ánh sáng đều mang theo một Năng lượng nhiệt
  • Mọi Ánh sáng đều có màu sắc
  • Mọi Ánh sáng di chuyển với vận tốc không đổi trong mọi môi trường vật chất và trong chân không
m/s

Ánh sáng và vật[sửa]

Ánh sáng và vật tương tác tạo ra

Tạo ra Nhiệt Truyền[sửa]

Ánh sáng đi qua vật tạo ra NHiệt truyền qua ba giai đoạn

Nhiệt Cảm

Nhiệt Dẩn

Nhiệt Phóng Xạ

Tạo ra Bóng Hình Vật[sửa]

Ánh sáng di chuyển qua vật để lại bóng hình vật

Ánh sáng di chuyển qua Kiếng (vật chất rắn) sẻ để lại bóng hình vật


Ánh sáng di chuyển qua Nước (vật chất lỏng) sẻ để lại bóng ảo hình vật .

Tạo ra Ánh Sáng Màu[sửa]

Thí nghiệm cho thấy Ánh sáng khi di chuyển qua tinh thể trong suốt như Lăng Kín sẻ tạo ra Ánh sáng màu của các màu - Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh dương, Tím


Màu Sắc Ánh Sáng có thể tạo từ ba màu sắc nguyên thủy Hồng , Xanh Lá Cây , Xanh Dương bằng cách trộn ba màu nguyên thủy với nhau theo phần trăm như sau Màu Sắc Ánh Sáng = %R + %G + %B

Màu %Hồng %Xanh Lá Cây %Xanh Dương
Trắng 0 0 0
Đen 100 100 100
Hồng 100 0 0
Xanh Lá Cây 0 100 0
Xanh Lá Dương 0 0 100

Tạo ra Phản Ứng Ánh Sáng[sửa]

Sóng ánh Sáng di chuyển đụng vật cản có các Phản ứng sau

Hiện Tượng Sóng Định Nghỉa Minh Họa
Phản xạ Sóng bị vật cản trên đưong di chuyển phản hồi trở về Ray Diagram 2.PNG
Khúc xạ Sóng bị lệch khi di chuyển qua vật cản Ray Diagram.PNG
Chiết xạ Sóng bị tách ra Nhiều Sóng Tần Số khi di chuyển qua vật trong suốt Prism-rainbow.svg
Khuếch xạ Sóng di chuyển qua khe hẹp tạo Sóng Khuếch đại Two-Slit Diffraction.png
Nhiểu xạ Sóng cùng chiều hay khác chiều di chuyển hướng vào nhau giao thoa với nhau cho ra Nhiểu Sóng Cộng hay Nhiểu Sóng Trừ Two-Slit Diffraction.png

Tạo ra các hiện tượng Ánh sáng sau Sáng chói , Sáng tỏ, Sáng mờ , Mất sáng

Ứng dụng[sửa]