Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tủ sách mở Wikibooks


Giới thiệu chung[sửa]

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1948 có vị trí đặc biệt trong luật quốc tế về nhân quyền. Tuyên ngôn là nền tảng cho hai công ước cơ bản về nhân quyền cùng được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1966 cũng như các văn kiện quốc tế khác về nhân quyền trong nhiều lĩnh vực được thông qua sau đó. Nhiều văn kiện quốc tế về nhân quyền của các tổ chức liên chính phủ khu vực cũng dẫn chiếu đến Tuyên ngôn. Dù có những đánh giá khác nhau, tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đa số đồng ý rằng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một văn kiện lịch sử, là nguồn cảm hứng bất tận cho các hoạt động bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên thế giới.

Nội dung Tuyên ngôn[sửa]

Lời nói đầu Tuyên ngôn

Nội dung khác[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]