Tiếng Triều Tiên/Bài II6

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Từ vựng[sửa]

  • 도서관(圖書館): thư viện
  • 잡지(雜誌) : tạp chí
  • 책(冊) : sách

<<Bài 5 | Bài 6 | Bài 7>>