Tiếng Triều Tiên/Bài I9

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

 • Trường mầm non 유치원 (yu chi won)
 • Trường tiểu học 초등학교 (cho deng hak gyo)
 • Trường trung học cơ sở 중 학 교 (jung hak gyo)
 • Trường trung học phổ thông 고등학교 (go deng hak gyo)
 • Trường đại học 대 학교 (dae hak gyo)
 • Ngành 전 공 (jeon gong)
 • Học 공 부 (gong bu)
 • Kí túc xá 기 숙 사 (gi suk sa)
 • Trường học 학 교 (hak gyo)
 • Đại học 대 학 (dae hak)
 • Triết học 철 학 (cheol hak)


<<Bài 8 | Bài 9 | Bài 10>>