Tiếng Triều Tiên/Bài I8

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Sử dụng điện thoại[sửa]

  • 여보세요? Yeoboseyo? Alo? (chỉ được sử dụng trong bối cảnh khi đang gọi điện thoại)
  • 안녕하십니까? Anyeong hashimnikka? Alo? (nghĩa đen "Bạn có khỏe không?"), được sử dụng trong tình huống trang trọng (ví dụ như đối tác làm việc).
  • 존 계십니까? John gyesimnikka? Có phải John không?
  • 누구십니까? Nugusipnikka? Ai đang ở đầu dây bên kia?