Bước tới nội dung

Tiếng Triều Tiên/Bài I8

Tủ sách mở Wikibooks

Học tiếng Triều Tiên (Giới thiệu)Đọc và viết
Hội thoại
1급: Bắt đầu1. Chào hỏi2. Tạo câu3. Liên kết câu4. Màu sắc5. Đi taxi6. Gia đình7. Xung quanh nhà8. Sử dụng điện thoại9. Trường học10. Mua sắm11. Từ tượng thanh
2단계: Bắt đầu nâng cao3단계: Trung cấp thấp4단계: Trung cấp cao5단계: Nâng cao thấp6단계: Nâng cao
Ngữ pháp

Sử dụng điện thoại[sửa]

  • 여보세요? Yeoboseyo? Alo? (chỉ được sử dụng trong bối cảnh khi đang gọi điện thoại)
  • 안녕하십니까? Anyeong hashimnikka? Alo? (nghĩa đen "Bạn có khỏe không?"), được sử dụng trong tình huống trang trọng (ví dụ như đối tác làm việc).
  • 존 계십니까? John gyesimnikka? Có phải John không?
  • 누구십니까? Nugusipnikka? Ai đang ở đầu dây bên kia?