Thành viên:Iosraia/Sách/Món ăn chọn lọc/Phụ 1

Tủ sách mở Wikibooks

Nấu ăn:Trứng ốp la[sửa]

Từ Wikibooks:Đề cử nội dung chọn lọc/Thêm/Trứng ốp la

Tôi đề cử món trên vào danh sách các món chọn lọc. thảo luận blog 15:48, ngày 4 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Đồng ý Đạt tiêu chuẩn!Trongphu (thảo luận) 20:58, ngày 5 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Đồng ý-Tôi là người đề cử. thảo luận blog 00:14, ngày 6 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Đồng ý Tranminh360 (thảo luận) 23:33, ngày 6 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Tôi đã tham gia vào đề cử này nên không đóng nó đươc. Xin nhờ anh Doãn Hiệu hoặc Xuân Minh làm giúp. AmieKim 09:48, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)

Kết quả: 3/3 phiếu thuận. Sách nấu ăn:Trứng ốp la trở thành sách chọn lọc.--Doãn Hiệu (thảo luận) 23:00, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)

Nấu ăn:Trứng vịt lộn[sửa]

Từ Wikibooks:Đề cử nội dung chọn lọc/Thêm/Trứng vịt lộn

Tôi đề cử món trên vào danh sách các món chọn lọc. thảo luận blog 15:48, ngày 4 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Đồng ý Đạt tiêu chuẩn!Trongphu (thảo luận) 20:58, ngày 5 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Đồng ý-Tôi là người đề cử. thảo luận blog 00:14, ngày 6 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Đồng ý Tranminh360 (thảo luận) 23:33, ngày 6 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Tôi đã tham gia vào đề cử này nên không đóng nó đươc. Xin nhờ anh Doãn Hiệu hoặc Xuân Minh làm giúp. AmieKim 09:49, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)

Kết quả: 3/3 phiếu thuận. Sách nấu ăn:Trứng vịt lộn trở thành sách chọn lọc.--Doãn Hiệu (thảo luận) 22:57, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)