Bước tới nội dung

Sơ cứu/Phân loại nạn nhân

Tủ sách mở Wikibooks
Phần này đòi hỏi kỹ thuật được đào tạo nâng cao.
Nhớ rằng:Nếu sơ cứu viên làm quá khả năng được đào tạo của mình, sẽ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý
Thẻ phân loại nạn nhân thông thường.

Phân loại nạn nhân là một kĩ thuật sử dụng khi nhân lực y tế hạn chế, mà số lượng cần giải quyết vượt quá số lượng mà đội ngũ y tế có thể chăm sóc, vì vậy cần phân loại nạn nhân để xác định thứ tự điều trị.

Phân loại đơn giản và sơ tán (START)[sửa]

START là kĩ thuật phân loại nạn nhân đơn giản mà sơ cứu viên không cần phải thực hành nhiều. Kĩ thuật này xác định những nạn nhân cần chăm sóc y tế tiên tiến. Trong START, nạn nhân được phân loại và sơ tán như sau:

  • CHẾT được để lại nơi họ ngã xuống, che phủ nếu cần, lưu ý rằng trong START, nạn nhân chỉ được xếp vào CHẾT khi ngưng tim, không bắt mạch được và không tách đường dẫn khí ra được.
  • NHANH là mức Ưu tiên 1 (màu đỏ) cần được sơ tán ngay, hoặc bằng phương tiện y tế, hoặc bằng xe cứu thương vì họ cần chăm sóc y tế ngay hoặc trong vòng 1 giờ. Những nạn nhân này sẽ tử vong nếu không sơ cứu kịp thời.
  • HOÃN là mức Ưu tiên 2 (màu vàng), là những nạn nhân được sơ tán và sơ cứu sau khi những nạn nhân NHANH đã sơ tán. Những nạn nhân này tình trạng ổn định, nhưng cần hỗ trợ y tế.
  • NHẸ là mức Ưu tiên 3 (màu xanh lá) chỉ được sơ tán khi những nạn nhân NHANH và HOÃN đã đi. Những nạn nhân này sẽ không cần hỗ trợ y tế trong vòng vài giờ. Tiếp tục tái phân loại nếu tình trạng họ xấu đi, và những nạn nhân này có thể đi lại và chỉ cần băng bó và sát trùng.