Sách giải tích/Hàm số/Loại hàm số/Hàm số nhiều biến số

Tủ sách mở Wikibooks

Thí dụ[sửa]