Sách giải tích/Hàm số/Loại hàm số

Tủ sách mở Wikibooks

hàm số đại số có ở các dạng hàm số sau

Hàm số tuần hoàn Periodic function[sửa]

Công thức toán

Thí dụ

Hàm số chẳn even function[sửa]

Công thức toán

Thí dụ

Hàm số lẽ odd function[sửa]

Công thức toán

Thí dụ

Hàm số nghịch đảo inverse function[sửa]

Thí dụ

Hàm số trong hàm số composite function[sửa]

| Hàm số nhiều biến số parametric function ==

Hàm số tương quan/]] recursive function[sửa]

Hàm số chia/]] Rational function[sửa]

Hàm số lũy thừa Power function[sửa]

Hàm số Lô ga rít[sửa]

Hàm số tổng lũy thừa n degree Polynomial function[sửa]

Hàm số đường thẳng[sửa]

Hàm số đường thẳng qua 2 điểm bất kỳ

Hàm số đường thẳng cắt trục tung ở điển b có độ dóc a

Hàm số vòng tròn[sửa]

Hàm số vòng tròn Z đơn vị

Hàm số vòng tròn 1 đơn vị

Hàm số lượng giác[sửa]