Bước tới nội dung

Paint.NET

Tủ sách mở Wikibooks
Paint.NET
Thế hệ chỉnh sửa hình ảnh tiếp theo

Mục lục

[sửa]
Bài chiến thắng trong "Cuộc thi Logo Paint.NET không chính thức" tại diễn đàn Paint.NET
Bài chiến thắng trong "Cuộc thi Logo Paint.NET không chính thức" tại diễn đàn Paint.NET

Những điều cơ bản

[sửa]

Tìm hiểu các công cụ, hiệu ứng, phím tắt và hơn thế nữa! Chứa các thông tin chuyên sâu và các ảnh chụp màn hình để tạo nền tảng vững chắc cho bạn làm việc.

Hướng dẫn

[sửa]

Phụ lục

[sửa]