Paint.NET/Những người đóng góp

Tủ sách mở Wikibooks

Phần "Cám ơn"

Những người đóng góp chính[sửa]

Nếu bạn đã tạo nhiều trang ở đây, tên của bạn sẽ ở đây.

  • Rick Brewster - Tạo chương trình và viết một số bài viết!
  • usedHONDA - Bắt đầu Wikibook và tạo ra một số trang chính.
  • cjmcguinness - Tạo trang Hướng dẫn và một số hướng dẫn được liệt kê ở đó.

Những người đóng góp khác[sửa]

Tình cờ có một hướng dẫn được liên kết ở đây, tạo một trang hoặc chỉnh sửa một vài lỗi ngữ pháp/lỗi chính tả.

  • Hellfire010 - Hướng dẫn cách tạo ảnh GIF động trong Paint.NET.
  • six - Đã tạo trang "Danh sách phím tắt".
  • Tom Jackson - Người tạo ra các hướng dẫn tuyệt vời và một lập trình viên khác của Paint.NET.
  • david.atwell - Đã tạo ví dụ trực quan cho các lớp, được tìm thấy ở đây, cũng như ba hình ảnh liên quan.