Bước tới nội dung

Hay Day/Máy làm kẹo

Tủ sách mở Wikibooks

Hình dáng[sửa]

Xây dựng[sửa]

Sản phẩm[sửa]

Mở rộng ô sản xuất[sửa]

Mức độ thành thạo[sửa]

Mẹo chiến thuật[sửa]


Các công trình sản xuất