Bước tới nội dung

Hay Day/Quầy sản phẩm làm đẹp

Tủ sách mở Wikibooks

Hình dáng

[sửa]

Xây dựng

[sửa]

Sản phẩm

[sửa]

Mở rộng ô sản xuất

[sửa]

Mức độ thành thạo

[sửa]

Mẹo chiến thuật

[sửa]


Các công trình sản xuất