Hay Day/Máy chế biến sữa

Tủ sách mở Wikibooks

Hình dáng[sửa]

Xây dựng[sửa]

Sản phẩm[sửa]

Bảng này được đặt tại trang: Hay Day/Máy chế biến sữa/Bảng

Mở rộng ô sản xuất[sửa]

Mức độ thành thạo[sửa]

Mẹo chiến thuật[sửa]