Bước tới nội dung

Hay Day/Máy chế biến sữa

Tủ sách mở Wikibooks

Hình dáng

[sửa]

Xây dựng

[sửa]

Sản phẩm

[sửa]

Bảng này được đặt tại trang: Hay Day/Máy chế biến sữa/Bảng

Mở rộng ô sản xuất

[sửa]

Mức độ thành thạo

[sửa]

Mẹo chiến thuật

[sửa]