Hình tượng con hổ trong văn hóa/Các tác giả

Tủ sách mở Wikibooks

Cuốn sách này được đóng từ bài viết Hình tượng con hổ trong văn hóa trên Wikipedia tiếng Việt.

  • Người viết chính nội dung cuốn sách này: Phương Huy
  • Người tổng hợp và đóng thành sách: Đức Anh