Danh sách tiểu hành tinh/94001–94100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94001 2000 XP21 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94002 2000 XX22 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
94003 2000 XZ23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94004 2000 XL24 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94005 2000 XO25 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94006 2000 XQ25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94007 2000 XR25 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94008 2000 XT25 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94009 2000 XZ26 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94010 2000 XJ27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94011 2000 XZ27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94012 2000 XM28 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
94013 2000 XP28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94014 2000 XJ29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94015 2000 XT29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94016 2000 XC30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94017 2000 XT30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94018 2000 XM31 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94019 2000 XN32 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94020 2000 XH33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94021 2000 XJ33 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94022 2000 XH35 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
94023 2000 XL36 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94024 2000 XS36 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94025 2000 XC37 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94026 2000 XF39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94027 2000 XL39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94028 2000 XM39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
94029 2000 XN39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94030 2000 XC40 05/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94031 2000 XF40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94032 2000 XC41 05/12/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
94033 2000 XS41 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94034 2000 XB46 15/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94035 2000 XX47 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94036 2000 XG48 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
94037 2000 XK48 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94038 2000 XX48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94039 2000 XW50 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94040 2000 XE52 06/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
94041 2000 XK52 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94042 2000 XU52 06/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
94043 2000 XB53 06/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94044 2000 XW53 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 5,4 km MPC · JPL
94045 2000 XO54 11/12/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
94046 2000 YK 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94047 2000 YO1 17/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94048 2000 YU2 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94049 2000 YM4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94050 2000 YP4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
94051 2000 YW4 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
94052 2000 YS5 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94053 2000 YO6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94054 2000 YE9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94055 2000 YP11 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94056 2000 YX12 19/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
94057 2000 YG14 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
94058 2000 YM17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
94059 2000 YA18 20/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
94060 2000 YE18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94061 2000 YF18 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94062 2000 YF21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
94063 2000 YA22 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
94064 2000 YQ25 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94065 2000 YJ26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94066 2000 YT29 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
94067 2000 YS31 28/12/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
94068 2000 YE34 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94069 2000 YL34 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94070 2000 YG36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94071 2000 YM37 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94072 2000 YJ38 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94073 2000 YA39 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
94074 2000 YB40 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94075 2000 YZ40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94076 2000 YU41 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94077 2000 YJ43 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94078 2000 YC45 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94079 2000 YN46 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94080 2000 YC47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94081 2000 YE47 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94082 2000 YD49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94083 2000 YZ51 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94084 2000 YL52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94085 2000 YV52 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94086 2000 YG55 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94087 2000 YC58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94088 2000 YV58 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94089 2000 YQ59 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94090 2000 YH60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94091 2000 YK61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94092 2000 YD62 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94093 2000 YO63 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
94094 2000 YQ65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
94095 2000 YG67 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94096 2000 YS69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94097 2000 YT71 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
94098 2000 YV71 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94099 2000 YS72 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94100 2000 YH73 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL