Danh sách tiểu hành tinh/93501–93600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93501 2000 TE50 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93502 2000 TN50 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93503 2000 TJ51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93504 2000 TM52 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93505 2000 TF53 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93506 2000 TS54 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93507 2000 TA56 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93508 2000 TM56 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
93509 2000 TP56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
93510 2000 TT56 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93511 2000 TA60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
93512 2000 TO60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93513 2000 TP61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
93514 2000 TA62 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
93515 2000 TS62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93516 2000 TA63 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93517 2000 TF63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93518 2000 TU63 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93519 2000 TV63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93520 2000 TW63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93521 2000 TX65 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93522 2000 TK67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93523 2000 TQ67 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93524 2000 UQ 20/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,1 km MPC · JPL
93525 2000 UX 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
93526 2000 UY 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
93527 2000 UW1 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93528 2000 UL4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93529 2000 UM6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93530 2000 UW6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93531 2000 UA7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93532 2000 UL9 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93533 2000 UO12 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93534 2000 UU13 27/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
93535 2000 UL14 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93536 2000 UM14 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93537 2000 UV14 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
93538 2000 UJ17 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93539 2000 US17 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93540 2000 UG19 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93541 2000 UT20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93542 2000 UY20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93543 2000 UG21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93544 2000 UV21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93545 2000 UY21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93546 2000 UT22 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93547 2000 UC23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93548 2000 UL23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93549 2000 UP23 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93550 2000 UY23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93551 2000 UL24 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93552 2000 UO25 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93553 2000 UT25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93554 2000 UM27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93555 2000 US27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93556 2000 UK31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
93557 2000 UH34 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93558 2000 UJ36 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93559 2000 UA37 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93560 2000 UB37 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93561 2000 UO37 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93562 2000 UW37 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93563 2000 UY37 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
93564 2000 UR38 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93565 2000 UB39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93566 2000 UC39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93567 2000 UD39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93568 2000 UE39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93569 2000 UG39 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
93570 2000 UY41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93571 2000 UP42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93572 2000 UT42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93573 2000 UU42 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93574 2000 UG43 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93575 2000 UD44 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93576 2000 UL44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93577 2000 UA46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93578 2000 UW47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93579 2000 UZ47 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93580 2000 UC48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93581 2000 UD48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93582 2000 UP48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93583 2000 UC51 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
93584 2000 UL51 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93585 2000 UE52 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
93586 2000 UH52 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93587 2000 UJ52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93588 2000 UO52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93589 2000 UV52 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93590 2000 UY52 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93591 2000 US53 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93592 2000 UD54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93593 2000 UF54 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93594 2000 UH54 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93595 2000 UZ54 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
93596 2000 UN55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93597 2000 UX55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93598 2000 UD56 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93599 2000 UA57 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93600 2000 UN57 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL